Hyppää pääsisältöön

Kiinteistöhuolto

Kiinteistön ja tilojen yleishuolto

 • Osallistuminen viranomaistarkastuksiin.
 • Ovenavaukset ulkopuolisen suorittamien korjaustöiden yhteydessä sekä opastaminen kohteessa.
 • Automatiikka- ja kello / keskusohjattujen laitteiden, kuten ovien, ilmastointilaitteiden, lämmitysverkoston asetusarvojen ja käynnistysaikojen säätö sekä muu käyttö.
 • Huollon kiinteistökohtaisten tarvikkeiden tilaus, vastaanotto ja varastointi kiinteistöön.
 • Tarvikkeet noutoineen kustantaa kiinteistö.
 • Vikailmoitusten vastaanotto ja jatkotoimenpiteistä huolehtiminen.
 • Pienet työkäynnin yhteydessä havaittavissa ja korjattavissa olevat viat on huoltoliikkeellä velvollisuus ja valtuudet korjata myös ilman erillistä toimeksiantoa.
 • Kiinteistön esim. Tampuuri ilmoituksien syötön suorittaminen.

 

Rakennusosien yleishoito

 • Ovilukkojen ja saranoiden kiristys ja voitelu.
 • Talotikkaat ja kattosillat sekä muut kiinteät laitteet ovat ehjät ja toimivat, tarvittaessa korjauksen tilaaminen.

 

Kaukolämmön lämmönjakokeskuksen hoito/tarkkailu

 • Lämmönvaihdinlaitteiston toiminnan seuranta.
 • Säätö-, mittaus- ja ohjauslaitteistojen käyttö ja seuranta.

 

Viikottaiset tarkastukset:

 • Käyttöveden lämpötila asetusarvossa.
 • Lämmitysverkon lämpötilojen oltava säätökäyrän määräämissä ulkolämpötilaa vastaavissa arvoissa.
 • Verkostopaineet sallituissa rajoissa.
 • Paisunta-astaian toiminta.
 • Vuotojen ja epänormaalien äänien havainnot.
 • Yksittäisten patteriventtiilien huollot ja tiivistys.
 • Verkoston ilmaus omien huoltotöiden yhteydessä.

 

IV-laittehuolto

 • Tapauskohtaisesti sovittavissa.

 

Sähköhuolto

Vahvavirtalaitteet

 • Palaneiden porras- ja ulkovalojen lamppujen sekä kupujen ja sulakkeiden uusinta.

Heikkovirtalaitteet

 • Poistumis- ja varavalojärjestelmän toiminnan tarkkailu ja palaneiden lamppujen, lampunkupujen ja sulakkeiden vaihtaminen.
 • Heikkovirtajärjestelmien toiminnan tarkkailu ja tarvittaessa korjauksen tilaaminen.

 

Paloilmoittimet

 • Paristojen vaihto tarpeen mukaan.
 • Kuukausikokeiden suorittaminen (jos laitteet on kiinteistössä).

 

Vesihuolto

Vesilaitteiden hoito

 • Viallisten sekoittaja- ja hanatiivisteiden vaihto, tarvittaessa työnsuorittajan tilaaminen.

 

Jätevesilaitteiden hoito

 • Tukkeuttuneiden viemäreiden avaus käsityökaluin. Muutoin koneavun tai höyrytyspalvelun tilaaminen.
 • Saostus- ja erotuskaivojen tyhjennyksien tilaaminen tarvittaessa.

 

Sadevesijärjestelmän hoito

 • Pihakaivojen tarkkailu sekä lietepesien tyhjennysten tilaaminen tarvittaessa.
 • Sadevesirännien lietepesien tarkkailu ja puhdistaminen tarvittaessa.
 • Kattokourujen tarkkailu ja puhdistamisen tilaaminen tarvittaessa.

 

Jätehuolto

 • Jäteaseman puhtaanapito.
 • Tyhjennyksien toiminnan tarkkailu ja erillistyhjennyksien tilaukset tarvittaessa.

 

Avainpalvelu

 • Avainpalvelu on yleisesti ulkoistettu, esim. vartiointialan yrittäjät hoitavat kyseistä palvelua edullisesti. Huoltoyhtiönä voimme tehdä sopimuksen tilaajan puolesta tästä palvelusta.