Kiinteistöhuolto

Kiinteistön ja tilojen yleishuolto.

 • osallistuminen viranomaistarkastuksiin.
 • ovenavaukset ulkopuolisen suorittamien korjaustöiden yhteydessä sekä opastaminen kohteessa.
 • automatiikka- ja kello / keskusohjattujen laitteiden, kuten ovien, ilmastointilaitteiden, lämmitysverkoston asetusarvojen ja käynnistysaikojen säätö sekä muu käyttö.
 • huollon kiinteistökohtaisten tarvikkeiden tilaus, vastaanotto ja varastointi kiinteistöön.
 • tarvikkeet nooiutoineen kustantaa kiinteistö.
 • vikailmoitusten vastaanotto ja jatkotoimenpiteistä huolehtiminen.
 • ienet työkäynnin yhteydessä havaittavissa ja korjattavissa olevat viat on huoltoliikkeellä velvollisuus ja valtuudet korjata myös ilman erillistä toimeksiantoa.

Rakennusosien yleishoito

 • ovilukkojen ja saranoiden kiristys ja voitelu.
 • talotikkaat ja kattosillat sekä muut kiinteät laitteet ovat ehjän ja toimivat, tarvittaessa korjauksen tilaaminen.

Kaukolämmön lämmönjakokeskuksen hoito / tarkkailu

 • lämmönaihdinlaitteiston toiminnan seuranta.
 • säätö-, mittaus ja ohjauslaitteistojen käyttö ja seuranta.

Viikottaiset tarkastukset:

 • käyttöveden lämpötila asetusarvossa.
 • lämmitysverkon lämpötilojen oltava säätökäyrän määräämissä ulkolämpötilaa vastaavissa arvoissa.
 • verkostopaineet sallituissa rajoissa.
 • paisunta-astaian toiminta.
 • vuotojen ja epänormaalien äänien havainnot.
 • yksittäisten patteriventtiilien huollot ja tiivistys.
 • verkoston ilmaus omien huoltotöiden yhteydessä.

IV-laittehuolto

 • tapauskohtaisesti sovittavissa.

Sähköhuolto

Vahvavirtalaitteet

 • palaneiden porras- ja ulkovalojen lappujen sekä kupujen ja sulakkeiden uusinta.

Heikkovirtalaitteet

 • poistumis- ja varavalojärjestelmän toiminnan tarkkailu ja palaneiden lamppujen, lampunkupujen ja sulakkeiden vaihtaminen.
 • heikkovirtajärjestelmien toiminnan tarkkailu ja tarvittaessa korjauksen tilaaminen.

Paloilmoittimet

 • paristojen vaihto tarpeen mukaan.
 • kuukausikokeiden suorittaminen (jos laitteet on kiinteistössä).

Vesihuolto

Vesilaitteiden hoito

 • viallisten sekoittaja- ja hanatiivisteiden vaihto, tarvittaessa työnsuorittajan tilaaminen.

Jätevesilaitteiden hoito

 • tukkeuttuneiden viemäreiden avaus käsityökaluin. Muutoin koneavun tai höyrytyspalvelun tilaaminen.
 • saostus- ja erotuskaivojen tyhjennyksien tilaaminen tarvittaessa.

Sadevesijärjestelmän hoito

 • pihakaivojen tarkkailu sekä lietepesien tyhjennysten tilaaminen tarvittaessa.
 • sadevesirännien lietepesien tarkkailu ja puhdistaminen tarvittaessa.
 • kattokourujen tarkkailu ja puhdistamisen tilaaminen tarvittaessa.

Jätehuolto

 • jäteaseman puhtaanapito.
 • tyhjennyksien toiminnan tarekkailu ja erillistyhjennyksien tilaukset tarvittaessa.

Avainpalvelu

 • avainpalvelu on yleisesti ulkoistettu esim. vartiointialan yrittäjät hoitavat kyseistä palvelua edullisesti.

 •